Airbo

Návod pro začínající ubytovatele

Pokud pronajímáte byt nebo pokoj krátkodobě cizincům, je zde několik zákonem daných povinností, které se vztahují k tomuto podnikání:

1. Platba poplatku z pobytu

Jako podnikající v oboru krátkodobá ubytování se nahlásíte na místním úřadě, obdržíte variabilní symbol a pod ním měsíčně hlásíte výši poplatků a ty měsíčně i platíte dané municipalitě. Nedílnou součástí je vedení tzv. “Ubytovací knihy” do které zapisujete všechny své hosty a v případě kontroly tuto knihu musíte na vyzvání předložit a tak dokázat její formálně správné a v čase odpovídající vedení.  Více v našem článku: Poplatek z pobytu a Ubytovací kniha

2. Hlásit hosty na cizineckou policii

Tato povinnost se vztahuje pouze na hosty kteří pocházejí ze zemí mimo EU. Tyto hosty je třeba do 3 dnů od jejich ubytování hlásit cizinecké policii ČR. Více v našem článku: Hlášení krátkodobého pobytu cizinců cizinecké policii ČR

3. Hlášení krátkodobého pobytu cizinců cizinecké policii ČR

Pokud pro zprostředkování pronájmu používáte některou z platforem Airbnb, Booking, Homeaway apod., platíte jí za každý zprostředkovaný pronájem provizi a DPH z této provize jste povinni odvádět v zemi, kde se obchod uskutečnil – tedy v ČR. Z toho důvodu je potřeba abyste se nahlásili na finančním úřadě jako “osoba identifikovaná” pro platbu DPH ze zahraničí. Měsíčně pak sečtěte výši provize, kterou vám platforma za své služby naúčtovala a z ní vypočítáte daň 21% a tu platíte finančnímu úřadu. Více v našem článku: DPH ze zahraničí – Identifikovavá osoba

4. Označit a nahlásit byt jako provozovnu

Každé ubytovací zařízení (Byt, pokoj,..) jste povinni nahlásit na živnostenském úřadě jako “provozovnu” svého podnikání. Tato provozovna pak musí být i řádně označena. Více v našem článku: Ubytovací služby – ohlášení a označení provozovny

5. Odvod DPH ze zahraničí

Pokud pro  zprostředkování pronájmu používáte aplikaci Airbnb nebo Booking, platíte této platformě za každý zprostředkovaný pronájem provizi. DPH z této provize jste povinni odvádět v zemi, kde se obchod uskutečnil, tedy v ČR. Pokud tedy nejste plátce DPH,  je potřeba abyste se nahlásili na finančním úřadě jako “osoba identifikovaná” pro platbu DPH ze zahraničí. 

Přihlášku k registraci identifikované osoby je třeba podat do 15 dnů ode dne, kdy se uskutečnila obchodní transakce (datum kdy proběhla v ČR rezervace/ pobyt, ze kterého platíme portálu provizi). Nebo co nejdříve je to možné. 

Více na info v samostatném článku  DPH ze zahraničí – Identifikovavá osoba