Airbo

Jak Vám Airbo pomůže?

1. Samo si aktualizuje kalendáře

  • Automaticky načítá nové rezervace, ale můžete je zadávat i manuálně
  • Umí komunikovat s Airbnb, Booking, Megaubytka, chanell manager Beds24 a jiné…

2. Je plně automatizované

Ovládá tři způsoby komunikace s hostem. Své hosty můžete oslovit plně automatizovaně pomocí jedinečného odkazu, který Airbo vygeneruje pro každý byt a na kterém si hosté vyberou svou rezervaci a následně vyplní své nacionále. Tento odkaz vložíte do automatizovaných zpráv ve vaší rezervační platformě (Airbnb, Booking).

Své hosty můžete oslovit i víc osobně, zprávou v chatu rezervačního portálu, či emailem. Přímo z aplikace můžete z detailu jednotlivých rezervací vstupovat rovnou do komunikace s hostem na Airbnb/Booking atd.

3. Automaticky nahlásí hosty na Ubyport cizinecké policie

Pokud mají hosté správně vyplněné údaje, Airbo je automaticky druhý den po příjezdu zaeviduje na cizineckou polici a zároveň všechny informace zanese do formátu ubytovací knihy. Pokud chcete mít nad odesílanými informacemi větší kontrolu, můžete si v Airbo nastavit manuální odesílání informací na Ubyport. Formuláře pak na Ubyport odesíláte vy, kliknutím na jedno tlačítko. Získáte tak více času na kontrolu zadaných údajů.

Airbo za vás také ohlídá zjevné chyby a přehledně zobrazí, co je u kterého hosta nutné opravit nebo doplnit. Údaje, které jsou v pořádku, zaeviduje a uloží si „Doručenku“ – oficiální doklad od policie, potvrzující správné zapsání údajů.

4. Vypočítá za vás výši poplatků z pobytu

Airbo přesně ví, kolik se u vás za měsíc ubytovalo hostů. Samo spočítá, kolik máte za který byt zaplatit a vygeneruje QR kód. S ním platbu rovnou i odbavíte.

Součty umí doplnit do formulářů v PDF formátu – na vás už je jen poslat všechno přes datovou schránku na příslušný úřad.

5. Vytiskne ubytovací knihu k archivaci

Údaje od hostů inteligentně agreguje do formátu ubytovací knihy. Tu si jednou měsíčně vytisknete, a máte doklad, který je 100% v souladu s požadavky místního úřadu i cizinecké policie.

Všechny funkce bez omezení.

Nekupujte zajíce v pytli! Appku si nejdřív vyzkoušejte.