Airbo

DPH ze zahraničí – Identifikovavá osoba

Pokud pro zprostředkování pronájmu používáte aplikaci Airbnb nebo Booking, platíte této platformě za každý zprostředkovaný pronájem provizi. DPH z této provize jste povinni odvádět v zemi, kde se obchod uskutečnil, tedy v ČR. Z toho důvodu je potřeba abyste se nahlásili na finančním úřadě jako “osoba identifikovaná” pro platbu DPH ze zahraničí. 

Přihlášku k registraci identifikované osoby je třeba podat do 15 dnů ode dne, kdy se uskutečnila obchodní transakce (datum kdy proběhla v ČR rezervace/ pobyt, ze kterého platíme portálu provizi). Nebo co nejdříve je to možné. 

Identifikovaná osoba je speciální status osoby povinné k dani a platí pro ni několik zásadních pravidel:

  • Je povinná se registrovat k DPH.
  • Je jí přiděleno DIČ pro potřeby DPH.
  • Má povinnost podávat přiznání k DPH u služeb a zboží, které přijala ze zahraničí.
  • Má povinnost podávat přiznání k DPH u služeb a zboží, které poskytla podnikatelům se sídlem v jiném členském státě EU.
  • Musí podávat souhrnné hlášení, kterým informuje správce daně o zdanitelných plněních, které učinila se subjekty z jiných států EU.
  • Přiznání a souhrnné hlášení podává pouze v měsících, kdy jí vznikla daňová povinnost.
  • Musí vést evidenci pro účely daně z přidané hodnoty.
     

Pokud jste již plátci DPH, musíte daň z přijaté služby přiznat, zároveň u ní ale můžete uplatnit nárok na odpočet (v případě, že splňujete zákonné podmínky).

Pokud nejste plátci DPH, je třeba se registrovat u finančního úřadu jako “osoba Identifikovaná” pomocí příslušného formuláře na daňovém portálu finanční správy, který po vyplnění datovou schránkou odešlete na finanční úřad ve formátu xml. Na základě toho vám finanční úřad pošle “Rozhodnutí o registraci k dani z přidané hodnoty” s tím, že vás registruje jako osobu Identifikovanou” a přidělím vám DIČ pro účely pravidelného hlášení a platby DPH ze zahraničí. 

Od momentu, kdy jste zaregistrování u FÚ jako osoba identifikovaná, jste povinni do 26. dne po skončení měsíce podat přiznání k DPH, do kterého ale zapíšete jen přeshraniční plnění. U tuzemských plnění totiž zůstáváte stále neplátcem DPH.

Měsíčně pak sečtěte výši provize, kterou vám platforma za své služby naúčtovala a z ní vypočítáte daň 21% a tu platíte finančnímu úřadu a uvádíte do příznání DPH.

Formulář pro měsíční hlášení DPH ze zahraničí najdete opět na daňovém portálu finanční správy, finannímu úřadu měsíčně odesíláte datovou schránkou ve formátu xml. a splatné je vždy do 26. dne následujícího měsíce. 

Výsledné DPH pak platíte finančnímu úřadu na Č.ú. 705-77628031/0710, a pokud podnikáte jako FO – fyzická osoba variabilním symbolem pro platbu je vaše rodné číslo. Pokud podnikáte jako s.r.o. nebo jiná právnická osoba, variabilním symbolem je vaše IČO.

Pokud jste nikdy takový formulář nevyplňovali a necítíte se na to, oslovte účetní, která bude buď tyto formuláře vyplňovat za vás, nebo vás alespoň v jejich vyplňování zaškolí. 

Máte pocit, že už je na vás toho papírování okolo podnikání s ubytovacími službami moc? DPH ze zahraničí za vás bohužel odbavit neumíme, ale vedení ubytovací knihy, hlášení cizinecké policii, správu poplatků a vyplňování formuláře pro městskou část ano. Vyzkoušejte si aplikaci Airbo první měsíc zdarma a uvidíte količ času a starostí vám ušetří. Více informací o tom jak aplikace funguje najdete zde.