Airbo

Ubytovací služby – ohlášení a označení provozovny

Každé ubytovací zařízení (Byt, pokoj,..) jste povinni nahlásit na živnostenském úřadě jako “provozovnu” svého podnikání. Tato provozovna pak musí být i řádně označena. Co znamená řádně, definuje živnostenský úřad takto:

Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena

  • Názvem obchodní firmy nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem, bylo-li přiděleno. 
  • Adresa firmy
  • Název provozovny – ideální je uvádět stejný název provozovny jak na živnostenském úřadě, tak i na municipalitě při ohlášení povinnosti k platbě rekreačních poplatků, atd.
  • Provozovna určená pro poskytování služeb (ubytovací služby) musí být trvale a zvenčí viditelně označena také jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny. 
  • Info kde je možné kontaktovat provozovatele provozovny (ideální je uvést telefon i email)
  • Provozní dobou určenou pro styk s hosty (je možné uvést formulaci: “provozní doba: dle domluvy”) 
  • Označení kategorie ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování (apartmán)
  • A jako poslední cenová kategorie (možno uvést formulku: ceny dle airbnb.com, nebo booking.com). 

Označení provozovny, ve které provozujete ubytovací služby může vypadat např. takto:

Anežka Pohostinná FO
Polodlouhá 41, 140 00 Praha 4
Apartmán Na Bělidle
IČO: 01234567
Tel: +420 601 201 301
Mail: A.Pohostinna@gmail.com
Odpovědný vedoucí: Anežka Pohostinná
Provozní doba: Dle domluvy
Ceny: dle Airbnb.com

Jak má označení provozovny vizuálně vypadat, zákon neurčuje. Je tedy plně na vás, zdali dveře polepíte obyčejným papírem, který co do obsahu informací bude splňovat všechny výše zmíněné požadavky, nebo zdali označení provozovny necháte jakkoliv graficky zpracovat. Stačí, když budou informace čitelné.

Navštíví-li vás kontrola z živnostenského úřadu, první věc, kterou bude kontrolovat je právě označení vaší provozovny a její ohlášení na živnostenském úřadě (Ohlášení činnosti provozovny, či její ukončení můžete učinit pomocí “změnového formuláře” který na příslušný živnostenský úřad pošlete svojí datovou schránkou).

Dále bude chtít vidět doklad o vašem užívacím nebo vlastnickém právu k provozu provozovny a ubytovací činnosti v bytě. Tu musíte být schopni doložit např. nájemní smlouvou (nejste-li vlastníkem bytu), ve které je jasně řečeno, že s vaší činností v bytě vlastník, či správce bytu, souhlasí.

Dále bude chtít kontrola vidět kopii vašeho živnostenského oprávnění a potvrzení o hlášení pobytu cizinců v bytě na cizineckou policii (tzv. doručenky).

Jako poslední bude požadovat potvrzení od místního úřadu o vaší registraci provozovny k platbě rekreačních/ lázeňských poplatků.

Ohlášení/ ukončení provozovny provedete pomocí změnového formuláře. Formulář je třeba odeslat do schránky místního živnostenského úřadu nejméně 3 dny před začátkem/ koncem provozu provozovny a vyplnit je třeba hlavně první kolonku – identifikační část podnikatele. Dále pak kolonky 13,14 (uveďte adresu kde budete k zastižení pro případné vypořádání závazků), a kolonku 15. 

Na konec vyplníte místo a datum podpisu a vlastnoručně podepíšete. Formulář nascanujete či ofotíte a pošlete datovou schránkou na místní Živnostenský úřad.