Airbo

Poplatek z pobytu – registrace a placení

Nejdříve musíte splnit tzv. povinnost ohlašovací, tedy přihlásit se na úřadě města či městské části, ve které pronájem provozujete, většinou na Odboru finančním – oddělení místních příjmů. Zde vyplníte formulář “Ohlášení povinnosti k místnímu poplatku z pobytu”. Při vyplňování formuláře je třeba mít s sebou občanský průkaz (či cestovní doklad v případě osoby se státním občanstvím mimo ČR). Správci poplatku sdělíte trvalý pobyt, rodné číslo a IČO. Dále uvedete  počet lůžek sloužících k ubytování a adresu ubytovacího zařízení. Některé městské části vyžadují i číslo bytu, či patra, na kterém se ubytovací zařízení nachází. Také čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z ubytovací činnosti.

Pokud se vám nechce na úřad osobně, můžete ohlašovací povinnost splnit vyplněním formuláře na počítači, který na úřad poté odešlete přes svou datovou schránku. Datová schránka slouží jako úřední identifikace vaší osoby, nemůžete tedy pro tyto účely použít klasický email či zaslání poštou. 

Po odeslání formuláře, či jeho vyplnění přímo na úřadě, vám bude přidělen variabilní symbol, který zadáte do aplikace Airbo, která jej za vás bude uvádět každý měsíc ve formuláři “hlášení k poplatku z pobytu” a také jej uvede jako variabilní symbol na QR platebním příkazu při platbě poplatků. 

Formulář “Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu” najdete většinou na webových stránkách městské části příslušné k adrese bytu, který krátkodobě pronajímáte.. 

Pro ukázku uvádíme formulář městské části Praha 1 zde: