Airbo

Jak danit ubytovací služby (od roku 2018)

Také stále tápete v tom, jak je to reálně s daněním ubytovacích služeb, které poskytujete? To se vám pokusíme teď více objasnit. 

V roce 2017, konkrétně 11. října, vydala finanční správa informaci o daňových povinnostech subjektů poskytujících ubytování prostřednictvím internetových platforem. 

Tento článek fakticky říká, že kdo přijímá na svůj účet platby z Airbnb, Bookingu či obdobných platforem zprostředkovávajících ubytování, má povinnost tuto činnost danit podle paragrafu 7 jako podnikání – ubytovací služby, a ne podle paragrafu 9 jako pronájem, ke kterému není potřeba živnostenského oprávnění. 

To znamená, že pokud na svůj účet přijímáte platby za pronájem nemovitosti z výše zmíněných platforem, od roku 2018 je nemůžete danit jako pronájem, ale jako ubytovací služby, ať už fakticky jste tím, kdo ubytovává vaše hosty, nebo k tomu využíváte prostředníka. 

Otázku zdanění příjmů z pronájmu řeší zákon 586/1992 Sb., část 1., paragraf 7 (příjmy z ubytovacích služeb) a paragraf 9 (příjmy z pronájmu).

Jak danit ubytovací služby

Na místním živnostenském úřadě si založíte podnikatelské oprávnění známé jako živnostenský list a do výčtu svých činností zahrnete “ubytovací služby”. Celý rok vedete buď evidenci nákladů, nebo můžete využít odečet nákladů paušálem.

Pokud chcete postupovat variantou evidence dokladů –  evidujete náklady, které se vztahují k vašemu podnikání, a ty na konci roku odečtete od příjmů za celý rok a z výsledné částky vypočítáte 15% daň, kterou odešlete státu. Daníte tedy podle paragrafu 7 a jako živnostník také celý rok platíte sociální a zdravotní pojištění, které se ovšem do nákladů zahrnout nedají.

Pokud nechcete vést evidenci nákladů, máte dle zákona možnost paušálního odečtu nákladů ve výši 60% vašich příjmů, a to do výše 600 000 Kč. Zbytek dosaženého výdělku zdaníte 15% bez možnosti dalšího odečtu. 

 Jak danit příjmy z nájmu

Pokud pronajímáte svůj byt či část domu a nepřijímáte platby za tento pronájem přes výše zmíněné platformy, nepotřebujete ke zdanění této činnosti živnostenské oprávnění. Daníte dle paragrafu 9 (příjmy z pronájmu). Spolu s daňovým přiznáním vyplňujete přílohu 2, která je k dispozici na stránkách finanční správy zde – v databázi aktuálních daňových tiskopisů – příloha 2 pro Výpočet dílčích základů daně z příjmů z pronájmu (§ 9 zákona) a z ostatních příjmů (§ 10 zákona). 

Opět můžete celý rok vést evidenci veškerých nákladů spojených s provozováním nemovitosti, které na konci roku odečtete od příjmů a z výsledné sumy vypočítáte 15% daň, tu opět odvedete státu. Zákon přímo říká, že od příjmů si můžete odečíst výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů plynoucích z pronájmu nemovitosti. 

Pokud nechcete vést evidenci nákladů, můžete stejně tak využít paušální odečet nákladů, a to ve výši 30% a opět nejvýše do částky 600 000 Kč. Odpadá ovšem povinnost placení zdravotního a sociálního pojištění.