Airbo

Hlášení krátkodobého pobytu cizinců cizinecké policii ČR

Problematice pobytu cizinců na území ČR se věnuje Zákon č. 326/1999 Sb. Jeho aktualizované znění z 1. 8. 2018 ukládá povinnost hlásit krátkodobý pobyt cizince na území ČR jeho ubytovateli (ten kdo cizince za úplatu ubytovává). Tato povinnost byla původně na cizinci, to se ovšem změnilo a nově má tuto ohlašovací povinnost cizinecké policii ČR sám hostitel.

V zákoně se povinnostem ubytovatele o hlášení cizinců věnuje Hlava 7, paragraf 99 – povinnosti ubytovatele: Pokud poskytujete ubytovací služby, tedy krátkodobě pronajímáte svou nemovitost (nebo tak činíte v zastoupení pro někoho jiného), máte ze zákona povinnost každého svého hosta, který není občanem ČR, nahlásit na cizineckou policii a to maximálně do 3 dnů od data jeho příjezdu.

Povinnost splníte vyplněním ohlašovacího lístku. Buď jej osobně doručíte na cizineckou policii, nebo můžete využít elektronickou formu místo lístků papírových. Do elektronického formuláře vyplníte délku pobytu cizince, číslo cestovního dokladu (u občanů EU stačí občanský průkaz, u ostatních musí být dokladem cestovní pas), jméno a datum narození, státní občanství, adresu trvalého pobytu, důvod pobytu. Lístek také musí obsahovat informace o ubytovateli (jméno, Ičo) a adresu krátkodobého pobytu. Cizinec tento lístek nakonec musí vlastnoručně podepsat, a to ručně a nebo elektronickou formou.

Pokud si tedy chcete ušetřit pravidelné procházky na místní úřadovnu cizinecké policie, doporučujeme využítí aplikace Ubyport, přes kterou je možné provést hlášení z vašeho domova, či chytrého telefonu elektronickou formou. Do aplikace Ubyport je nezbytné se zaregistrovat.

My jsme pokročili ještě o krůček dál a naši aplikaci Airbo jsme naprogramovali tak, aby celý proces řešila za vás. Aplikace obešle vaše hosty formulářem v anglickém jazyce, který je informuje o jejich zákonné povinnosti v ČR tento formulář vyplnit a odeslat cizinecké policii ČR a současně jim poskytne i zdroj, kde najdou k přečtení daný zákon, opět v anglickém jazyce. Poté co formulář vyplní, jednoduše elektronicky jej podepíší a jedním kliknutím odešlou. Aplikace tuto akci zaznamená a vás bude informovat o tom, že povinnost byla splněna. Vy pak vše pouze jedním kliknutím odešlete na Ubyport cizinecké policie a systém vám vygeneruje tzv. doručenku jako potvrzení, že vaše povinnost byla úspěšně splněna. Pokud host formulář nevyplní, aplikace vás opět upozorní a vy jej můžete urgovat, aby tak učinil. 

V případě, že ale host dopředu formulář přece jen nevyplní a neodešle, můžete s ním formulář samozřejmě vyplnit až na místě, elektronicky nechat podepsat a opět jedním kliknutím odeslat na cizineckou policii. 

 O povinnosti cizinců hlásit svůj pobyt v ČR cizinecké policii vám doporučujeme vaše hosty  informovat v rámci prezentace vašeho ubytování, tak aby o ní věděli dříve, než si pobyt rezervují. Můžete využít například tuto formulaci:

“Registering at the Foreign Police Department is an obligatory for any foreign person staying in private accommodation such as Airbnb, etc., pursuant to Act No. 326/1999 Coll., on the Residence of Foreign Nationals in the Territory of the Czech Republic
More info can ne found here
.

Jak získat přihlašovací údaje do Ubyportu Cizinecké policie, abych mohl/a začít používat Airbo? Návod krok po kroku najdete zde.