Airbo

Cizinecká policie – registrace do Ubyportu

V České republice je povinnost všech poskytovatelů ubytovacích služeb hlásit hosty na cizineckou policii stanovena zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Tuto povinnost mají nejen provozovatelé penzionů, hotelů či kempů, ale i všichni provozovatelé krátkodobých pronájmů v apartmánech, chatách i chalupách. Pokud ubytovatel hosty nehlásí, porušuje zákon. Kromě případné pokuty až do výše 300 000 Kč může být ubytovatel nucen zodpovídat se za možné důsledky, které mohou vzniknout, pokud host nebyl na cizinecké policii správně hlášen. V případě, že by host například způsobil škodu nebo přestupek, mohl by ubytovatel nést odpovědnost za něj.

Elektronicky lze hlásit cizinci v systému Ubyport provozovaným Policií ČR. Ovládání ale není pohodlné ani intuitivní. Hosté musí nejdříve vyplnit papírový formulář a ubytovatel musí údaje z něj pro každého hosta ručně přepsat a samostatně uložit.

Mnohem jednodušší je na hlášení hostů na Ubyport používat naší aplikaci Airbo, ve které hosté vyplní své údaje online ještě před příjezdem a aplikace jejich údaje automaticky odešle na policii a potvrzení o doručení si uloží.

Níže návod, jak získáte přihlašovací údaje do Ubyportu:

1.

Nejdříve musíte zažádat o registraci ubytovacího zařízení (pokud provozujete krátkodobé ubytování na více jak jednom bytě, je potřeba toto učinit pro každý byt!)

  1. jděte na portál cizinecké policie.  
  2. Stránku si pozorně přečtěte.
  3. postupujte dále kliknutím na tlačítko “další”.
2.

Vyplňte konkrétní informace k dané ubytovací jednotce – v jakém okresu, obci a části obce se nachází. 

3.

Po vyplnění okének – okres (1), obec (2), části obce (3) a ulice (4), se pak již otevře konkrétní číselník (5) dané ulice, kde vyberete číslo popisné vašeho domu, automaticky se vyplní zbytek požadovaných informací a vy pokračujete opět kliknutím na tlačítko “další”.

4.

Zde vyplňujete informace o vás, o provozovateli ubytovacího zařízení (byt, chata, chalupa, penzion..)

  • V prvním okénku uveďte název ubytovacího zařízení, ideálně uveďte stejný název, který uvádíte na městské části ve formuláři pro Ohlášení povinnosti k platbě lázeňského, či rekreačního poplatku.
  • Dále pak vaše IČO, jméno kontaktní osoby, telefon, email a název (kód) datové schránky fyzické nebo právnické osoby, která bude ubytovací zařízení provozovat.
  • Do pole poznámky vepište tuto větu: “Prosím vygenerovat přístup i pro webové služby, aplikace Airbo.” Počet uživatelských kont/Ws – ponechte číslo 1. A do posledního okénka uveďte číslo bytu, kde krátkodobé ubytování provádíte. 
  • Klikněte na tlačítko „další“
5.
  1. V předposledním kroku už jen zkontrolujte všechna zadaná data a kliknete na tlačítko “Vygenerovat soubor”, které vám nabídne ke stažení .pdf s žádankou.
  2. Žádanku uložte do počítače a pošlete přes vaší datovou schránku
  3. Zprávu označte hláškou “Registrace ubytovacího zařízení” a odešlete na datovou schránku cizinecké policie  ybndqw9

Pozn. Jak už bylo řečeno na začátku, pokud provozujete více bytů, je potřeba touto procedurou projít s každým jednotlivým bytem a pro každý vygenerovat tento specifický soubor a uložit jej k sobě do počítače. Na cizineckou policii je pak už můžete poslat datovou schránkou všechny najednou v jedné zprávě.